Logo

Historie farmy

Farmu jsme zakoupili ke konci roku 2009.

V průběhu následujícího roku jsme se věnovali rekonstrukci domu, teoretickému studiu eko-zahrady, pěstování zeleniny v bio-kvalitě a studiu podmínek ministerstva zemědělství pro založení farmy na pěstování bio- zeleniny.

Nesmím opomenout ani hledání vhodných osob, které by měli realizaci farmy v praxi na starosti, což byl asi nejtvrdší oříšek. Naštěstí se nám po jisté personální úpravě podařilo zajistit 2 „farmáře“, kteří se momentálně o farmu starají a při jejím provozu se i sami učí.

Vzhledem k laickému vstupu všech zúčastněných je tento rok zkušební, s cílem být každým rokem stále profesionálnější a uspokojovat potřeby našich zákazníků k jejich spokojenosti.

V únoru 2011 jsme podali žádost o certifikát bio u kontrolní organizace Abcert – AG ( kontrolní číslo – CZ – KV - 010- 00819 – A ), uskutečnily jsme kontrolní testy kvality půdy a kvality vody. Neboť všechny výsledky byly v pořádku, mohli jsme začít převádět teoretické poznatky do praxe.

Na jaře jsme zorali, pohnojili kravským hnojem a provzdušnili půdu ležící několik let zcela ladem.

Zakoupili jsme a postavili 4x 100 m fóliovníků, role mulčovací fólie a nepřeberné množství semínek v bio-kvalitě.

Bylo třeba vymyslet a zakoupit vše potřebné pro vytvoření zavlažovací sítě na celém poli.

Poté začala mašinérie setí a příprav sazeniček ve fóliovnících.

Bylo třeba povolat mnoho brigádníků k položení mulčovací fólie a její zakopání dozemě.

Prozatím se podařilo takto ochránit pole proti plevelu ( v létě vysoký až 1,5 m ) asi na polovině plochy.

Nakonec nás čekalo s nástupem teplého počasí sázení a setí do mulčovacích fólií a nebo na volné pole ( ne všechna zelenina se dá bohužel vysévat do fólií ).

Závěrem jsme se jen mohli modlit, aby bylo příznivé počasí a aby nám škůdci a nemoci nezničili očekávanou úrodu. Nesmíme totiž použít žádné herbicidy, insekticidy a fungicidy! . To vysvětluje, proč je relativně hodně farmářů, ale velmi málo bio-farmářů.

Copyright © 2011 - 2020   www.profarmare.cz   |   Všechna práva vyhrazena.