Logo

Obchodní podmínky

Za aktuální dění, za kvalitu zeleniny, dodávky, ceny, složení bedýnek aj. je odpovědný  provozovatel farmy (dále farmář), který má tyto povinnosti:

- vypěstovat zeleninu a ovoce v kvalitě BIO, bez použití nepovolených chemických látek a hnojiv, s tím že přírodu má jako svého partnerta,  s kterým se spolupracuje a nebojuje

- nabídnout své výpěstky na internetových stránkách farmy www.biofarma-zatec.cz, ačkoliv nabídka obsahu bedýnky není 100% závazná. Neboť se může  stát, že např. nabídnutý římský salát nebude už v době sklizně vhodný k jídlu, takže bude nahrazen jiným druhem. Pokud nějaké ovoce či zelenina ubyde z bedýnky a nenahradí se jinou, měl by provozovatel-farmář upravit i konečnou cenu bedýnky 

-  pokud to farmáři okolnosti dovolí, měl by zeleninu na základě objednávky zákazníka sklidit, omýt a dopravit na předem sjednané odběrné místo. Jestliže by nastala nepředvídatelná situace, např. porucha vozidla, měl by farmář  včas oznámit tuto skutečnost(zrušení dodávky zeleniny na odběrné místo) všem objednavatům e-mailem či formou SMS.

- farmář dováží pouze těm objednavatelům, kteří dostali potvrzený e-mail o jejich objednávce na www.biofarma-zatec.cz, což vlastně znamená, že objednávka je zaregistrována

-  požadovat po objednavatelích zaplacení předem sjednané ceny dle nabídky , i po těch, kteří si biozeleninu objednali, ale nevyzvedli 

- farmář může smazat ze systému odběratele, který si za celý rok objednal méně než 5x za rok

Práva objednavatele:

objednává si dle svého aktuálního zájmu a potřeby, ačkoliv je třeba přihlédnout také k faktu, že farma potřebuje především pravidelné odběratele 

-   veškeré informace o objednávce dostává objednavatel - zákazník potvrzovacím e-mailem po každé objednávce či po její změně

-  může měnit množství, rušit  svou objednávku bedýnky, změnit odběrné místo, a to   kdykoliv až do doby cca 12 hod před odběrným dnem

- napsat kdykoliv pozitvní či negativní postřeh e-mailem o kvalitě zeleniny, dodávce,  sortimentu apod., na které farmář po určité době by měl reagovat.

 - pokud nějaká část obsahu zeleniny či ovoce v bedýnce je poškozená - nepoživatelná, je možné ji reklamovat zasláním e-mailu farmáři, který, pokud reklamaci uzná, nabídne náhradní zeleninu či ovoce do příští dodávky popř. vrátí poměrnou  část v Kč z ceny bedýnky v příštím odběru.  

- Objednvatel má právo kdykoliv se zajet podívat na farmu a zkontrolovat si, jak farmář zeleninu pěstuje, v jakých podmínkách a pod.

- dostávat aktuální důležité emailové nabídky z farmy  o aktuálních nabídkách biozeleniny a biovoce, změnách v dodávkách,  dodporučení apod. Je možné toto zrušit na účtu po přihlášení.

 

 

 

 

Copyright © 2011 - 2020   www.profarmare.cz   |   Všechna práva vyhrazena.